Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps er frivillig samfunnsberedskap i praksis. Vi er klare til å rykke ut med både redningsmateriell og personell hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer.

Bokn Røde Kors sin hovedaktivitet er Hjelpekorpset.
Vi har mye sjø rundt oss, og det er da naturlig at vannredning er en stor del av det vi driver med, men vi er selvsagt også med på mye søk i barmark, fjell, samt urbane miljøer.
Vi har et hus på Hognaland som fungerer som vår base. Her er det hovedsaklig våre aktiviteter har utgangspunkt.
Vi har også en båt lokalisert på Bokn Brannstasjon, som også disponeres av brannvesenet ved behov.

Frivillig i hjelpekorpset?

Som frivillig i Røpde Kors Hjelpekorps blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon. Du vil få opplæring og veiledning, bevis for dine opparbeidede kompetanser, samt muligheter for å drive med aktiviteter tilpasset din tid, nivå og interesser.

Dette søker vi

  • Normalt god fysikk er viktig på generellt grunnlag og særlig i søk- og redningsoperasjoner.
  • Friluftsliv- og førstehjelpskunnskaper kan være en fordel.
  • Som hjelpekorpser forventes det dessuten at du er villig til p forplikte deg til det frivillige arbeidet du ønsker å utføre.
  • Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte i en krisesituasjon.
  • Du kan bli aspirant fra fylte 16 år. For å bli godkjent hjelpekorpser for å delta i søk og redningsoppdrag må du være fylt 18 år.

Dette tilbyr vi:

  • Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon.
  • Døren vår står alltid åpen for nye og motiverte medlemmer som liker utfordringer. Hjelpekorpset stiller krav og gir deg nyttig lærdom tilbake.
  • Du vil få opplæring og veiledning, samtidig som aktivitetene kan tilpasses din tid, ditt nivå og dine interesser.
  • Som frivillig treffer du også mennesker i alle aldre som bruker fritiden sin på å hjelpe andre. Det garanterer vi er meningsfylt og berikende.
  • Kurs og opplæring i hjelpekorpset – Hjelpekorpsprøven m.m.