Triton

I beredskap for redning og bistand.

Dåp 9. Juli

Dåp av RC Triton 09. Juli klokken 11:00 – Føresvik Kai.
Tidsskjema:
Åpen båt fra klokken 10:00 til 11:00
Taler og dåp fra klokken 11:00 til 12:00
Gudmor: Lene Ognøy Foss
President i Norges Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll, kommer.
Rogaland røde kors kommer med stand og brosjyrer som forteller om aktiviteten i Rogaland fylke.

Fakta

 • Kaasbøll 780 HT
 • 2*250 HK Honda
 • Toppspekket utstyr fra Raymarine
 • Varmesøkende kamera – FLIR
 • Moderne redningsmateriell.
 • Hjertestarter.
 • Nødnett og VHF.
 • Lensepumpe og slepeanordning.

“Triton, fra gresk mytologi, sønn av havguden Poseidon. Halvt menneske, halvt fisk. særskilt attributt var konkylieskjell som fungerte som en trompet for å skremme bort mektige kjemper og kunne temme urolig sjø”

Status

Prosjektet er ferdig realisert!
Vi vil fremdeles ha behov for støtte til kursing, opplæring og drift fremover, så bidra gjerne der du kan, om det er pengebeløp, pant eller fremsnakking.

Om prosjektet

Prosjekt Triton er et prosjekt satt i gang av Bokn Røde Kors Hjelpekorps for å heve beredskapen på sjø. Vi ønsker å delta i søk og redningsaksjoner både nord og sørover i fylket, samt innover de mange fjordene vi har. Behovet er økende etter at folk ferierer i eget land, grunnet Covid-19. I 2020 så vi en sterk vekst i antall fritidsbåter i fylket, og ikke minst hendelser – Det er ingen grunn å anta at dette ikke vil fortsette å øke i 2021.

Stort reaksjonsområde: Bokn ligger veldig sentralt geografisk i fylket, det er nettopp derfor vi ønsker å være mer tilstedeværende på sjø.
Båten skal også kunne tas i bruk av nærliggende Røde Kors Hjelpekorps ved større aksjoner og der det er et behov for denne type ressurser

Båten skal ligge permanent på sjøen, sentralt i Boknasundet, for å redusere utrykningstiden. Båten skal utstyres til å kunne bistå ved de aller fleste tenkelige aksjoner, alt fra slep, lensing, transport, leteaksjoner- og redningsaksjoner samt bistand til andre nødetater.
Vi vil også legge opp til å ha faste turer på sommerhalvåret, når båtsesongen pågår, i skjærgården i nærområdet for å være synlige, og også kunne virke preventivt med holdningsskapende arbeid f.eks. bruk av vest, promille og lignende

Driften av båten vil administreres og finansieres av Bokn Røde Kors. Hjelpekorpset vil også være ansvarlige og pådrivere av kontinuerlig rekruttering og utvikling av kompetansen til de frivillige som skal bemanne båten.

Fremstilling av at Bokn har en meget sentral beliggenhet med tanke på aksjoner og oppdrag, både nord og sørover, så vel som inn i de mange fjordene vi har her.

Bruksområder

 • Redning og søk etter savnede.
 • Beredskap.
  • Helse, hjertestarter etc.
  • Brann, bistand uthavner etc.
 • Assistanse og bistand til fartøy.
  • Restverdiredning.
  • Sleping.
  • Lensing.
 • Transport av og bistand til
  • Offentlige etater.
  • Nødetater.
  • Materiell.
 • Bistand til oljevern (IUA).
 • Kompetanseheving rettet mot spesiellt barn og ungdom.

Private givere

Du kan være med å bidra til drift og kompetanseheving ved ditt bidrag.
Du kan støtte oss med å gi din pant til pantebilen i Føresvik, registrere oss som din grasrotmottaker neste gang du leverer lotto eller tippekuppongen, du kan også om ønskelig bruke kontooverføring, merk da betalingen med Triton. Kontonummer er: 1503.34.70336

For spørsmål, kontakt oss gjerne på epost: post@boknrk.no


Givere

Oversikt over bedrifter og lag/foreninger som til nå har bidratt i prosjektet.

Bokn Fiskarlag | Bokn Fisk og Fangst AS | Rørlegger Kro | Maxiservice AS | Håflu | Rennesøy og Kvitsøy fiske assuranse |
Pantebilen i Føresvik