Triton

I beredskap for redning og bistand.

Fakta

 • Kaasbøll 780 HT
 • 2*250 HK Honda
 • Toppspekket utstyr fra Raymarine
 • Varmesøkende kamera – FLIR
 • Moderne redningsmateriell.
 • Hjertestarter.
 • Nødnett og VHF.
 • Lensepumpe og slepeanordning.

“Triton, fra gresk mytologi, sønn av havguden Poseidon. Halvt menneske, halvt fisk. særskilt attributt var konkylieskjell som fungerte som en trompet for å skremme bort mektige kjemper og kunne temme urolig sjø”

Status

Prosjekt: 95%

Finansiering 99%

Om prosjektet

Prosjekt Triton er et prosjekt satt i gang av Bokn Røde Kors Hjelpekorps for å heve beredskapen på sjø. Vi ønsker å delta i søk og redningsaksjoner både nord og sørover i fylket, samt innover de mange fjordene vi har. Behovet er økende etter at folk ferierer i eget land, grunnet Covid-19. I 2020 så vi en sterk vekst i antall fritidsbåter i fylket, og ikke minst hendelser – Det er ingen grunn å anta at dette ikke vil fortsette å øke i 2021.

Stort reaksjonsområde: Bokn ligger veldig sentralt geografisk i fylket, det er nettopp derfor vi ønsker å være mer tilstedeværende på sjø.
Båten skal også kunne tas i bruk av nærliggende Røde Kors Hjelpekorps ved større aksjoner og der det er et behov for denne type ressurser

Båten skal ligge permanent på sjøen, sentralt i Boknasundet, for å redusere utrykningstiden. Båten skal utstyres til å kunne bistå ved de aller fleste tenkelige aksjoner, alt fra slep, lensing, transport, leteaksjoner- og redningsaksjoner samt bistand til andre nødetater.
Vi vil også legge opp til å ha faste turer på sommerhalvåret, når båtsesongen pågår, i skjærgården i nærområdet for å være synlige, og også kunne virke preventivt med holdningsskapende arbeid f.eks. bruk av vest, promille og lignende

Driften av båten vil administreres og finansieres av Bokn Røde Kors. Hjelpekorpset vil også være ansvarlige og pådrivere av kontinuerlig rekruttering og utvikling av kompetansen til de frivillige som skal bemanne båten.

Fremstilling av at Bokn har en meget sentral beliggenhet med tanke på aksjoner og oppdrag, både nord og sørover, så vel som inn i de mange fjordene vi har her.

Bruksområder

 • Redning og søk etter savnede.
 • Beredskap.
  • Helse, hjertestarter etc.
  • Brann, bistand uthavner etc.
 • Assistanse og bistand til fartøy.
  • Restverdiredning.
  • Sleping.
  • Lensing.
 • Transport av og bistand til
  • Offentlige etater.
  • Nødetater.
  • Materiell.
 • Bistand til oljevern (IUA).
 • Kompetanseheving rettet mot spesiellt barn og ungdom.

Finansiering

Totalrammen på prosjektet er på cirka Kr. 1,450.000 – Inntektene til finansiering er basert på innsamlinger, gaver, sponsorer og dugnadsinnsats.

Vi søker aktiv etter både sponsorer, stiftelser og offentlige midler for å få realisert prosjektet.
Kjenner du til, eller sitter du i en bedrift som kan og vil være med å bidra inn i prosjektet så setter vi selvsagt stor pris på det, kontakt oss gjerne på epost eller telefon, kontaktinformasjon finner du lengre nede på siden.

Private givere

For private givere er det opprettett en “spleis” bruk link: spleis.no/s/triton21 for å gi en donasjon/gave.

Om ønskelig kan også kontooverføring brukes, merk da betalingen med Triton. Kontonummer er: 1503.34.70336

Tidshorisont

Pr desember 2021 er båten ankommet Rogaland Marine for montasje av utstyr og motorer, samt testing.
Etter overtakelse vil vi bruke en del tid på å bli godt kjent med båt og utstyr, samt å få utsjekk på et minimums antall bemanning. Samtidig vil vi drive intensiv kompetanseheving rettet mot SAR og Vannredning.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen for prosjektet består av:
Lars Øyvind Alvestad – Tlf: 942 61 301
Kaj Arne Christiansen
Kjell Frode Lie

epost: post@boknrk.no


Givere

Oversikt over bedrifter og lag/foreninger som til nå har bidratt i prosjektet.

Bokn Fiskarlag | Bokn Fisk og Fangst AS | Rørlegger Kro | Maxiservice AS | Håflu | Rennesøy og Kvitsøy fiske assuranse |
Pantebilen i Føresvik

Spørsmål og svar

Prosjekt Triton handler om å få på plass en ny og robust redning og beredskapsbåt, permanent sjøsatt og alltid klar til å rykke ut.

Båten skal i hovedsak operere i regionen Haugalandet og ryfylket - Fra Haugesund til Stavanger, så vel som innover de mange fjordene vi har mot Sand/Sauda, Finnøy og Ombo m.m.
Med en sentral beliggenhet i Boknasundet vil vi ha svært korte utrykningstider til de aller fleste steder i regionen.
Vi vil også ha en kort responstid mot andre hjelpekorps og redningsressurser om det er behov for mer kapasiteter under aksjoner o.l.

Plassering er ikke 100% avklart, men, det blir sentralt i boknasundet.

Båten skal utrustes til de mest tenkelige hendelser. Vi skal kunne berge liv, helse, miljø og materielle verdier - i den rekkefølge.
Båten skal også kunne raskt bistå andre hjelpekorps i nærområdet.

Vi skal kunne ta på oss oppdrag som:

 • Søk og redning
 • Slep
 • Lensing
 • Brannslukking
 • Transport
 • Bistand til nødetater
 • Holdningsskapende arbeid

Pr desember 2020 er den totale kostnadsrammen beregnet til 1.450.000,- for ferdig båt, med alt nødvendig utstyr, samt personlig bekledning til mannskap.

Vi har opprettet en spleis for prosjektet hvor private kan gi sin økonomiske støtte - spleis.no/s/triton21

Bedrifter som vil gi støtte til prosjektet kan ta kontakt med Lars Øyvind Alvestad på telefon 942 61 301 eller epost post@boknrk.no

Vi har også satt opp "pantebilen" i føresvik, hvor du kan sette inn panten din.

Vi sette også stor pris på fremsnakking av prosjektet! Jo mer publisitet vi får jo mer støtte kan vi hente inn.

For å bli frivillig i Bokn Røde Kors - går til mittrodekors.no og trykk "Bli Frivillig".
Va tar da kontakt med deg og kartlegger dine ønsker, deretter er det grunnkurs for Norges Røde Kors, for å kunne være aktiv i hjelpekorpset må man også ha den såkalte hjelpekorpsprøven.

Om du kjenner noen i Bokn Røde Kors, ta gjerne kontakt med disse også 🙂

Velkommen som frivillig til oss!