RC Triton

I beredskap for redning og bistand.

Fakta

 • Direkte utkall via HRS.
 • 10 minutter responstid.
 • Avtale med Haugaland Brann og Redning

Om båten

 • Kaasbøll 780 HT
 • 2*250 HK Honda
 • Toppspekket utstyr fra Raymarine
 • Varmesøkende kamera – FLIR
 • Moderne redningsmateriell.
 • Hjertestarter.
 • Nødnett og VHF.
 • Lensepumpe og slepeanordning*

“Triton, fra gresk mytologi, sønn av havguden Poseidon. Halvt menneske, halvt fisk. særskilt attributt var konkylieskjell som fungerte som en trompet for å skremme bort mektige kjemper og kunne temme urolig sjø”

Status

Båten er ferdig realisert!
Vi vil fremdeles ha behov for støtte til kursing, opplæring og drift fremover, så bidra gjerne der du kan, om det er pengebeløp, pant eller fremsnakking.

Om RC Triton

RC Triton er en redningsbåt eid og driftet av Bokn Røde Kors Hjelpekorps.
Vi skal kunne delta i søk og redningsaksjoner både nord og sørover i fylket, samt innover de mange fjordene vi har.

Stort reaksjonsområde: Bokn ligger veldig sentralt geografisk i fylket, og har med det et stort nedslagsfelt for hvor vi kan operere.
Båten skal også kunne tas i bruk av nærliggende Røde Kors Hjelpekorps ved større aksjoner og der det er et behov for denne type ressurser

Båten ligger på sjøen, sentralt i Boknasundet – i Hålandssjøen.
Båten er utstyrt for å kunne bistå ved de aller fleste tenkelige aksjoner, alt fra slep, lensing, transport, leteaksjoner- og redningsaksjoner samt bistand til andre nødetater.
Vi vil også være aktivt ute i sommerhalvåret, når båtsesongen pågår, i skjærgården i nærområdet for å være synlige, og også kunne virke preventivt med holdningsskapende arbeid f.eks. bruk av vest, promille og lignende

Fremstilling av at Bokn har en meget sentral beliggenhet med tanke på aksjoner og oppdrag, både nord og sørover, så vel som inn i de mange fjordene vi har her.

Bruksområder

 • Redning og søk etter savnede.
 • Beredskap.
  • Helse, hjertestarter etc.
  • Brann, bistand uthavner etc.
 • Assistanse og bistand til fartøy.
  • Restverdiredning.
  • Sleping.
  • Lensing.
 • Transport av og bistand til
  • Offentlige etater.
  • Nødetater.
  • Materiell.
 • Bistand til oljevern (IUA).
 • Kompetanseheving rettet mot spesiellt barn og ungdom.

Private givere

Du kan være med å bidra til drift og kompetanseheving ved ditt bidrag.
Du kan støtte oss med å gi din pant til pantebilen i Føresvik, registrere oss som din grasrotmottaker neste gang du leverer lotto eller tippekuppongen, du kan også om ønskelig bruke kontooverføring, merk da betalingen med Triton. Kontonummer er: 1503.34.70336

For spørsmål, kontakt oss gjerne på epost: post@boknrk.no


Givere

Oversikt over bedrifter og lag/foreninger som har bidratt til investeringen av RC Triton

Bokn Fiskarlag | Bokn Fisk og Fangst AS | Rørlegger Kro | Maxiservice AS | Håflu | Rennesøy og Kvitsøy fiske assuranse |
Pantebilen i Føresvik