Hjelpekorpsprøven

For å være aktivt medlem i hjelpekorpset må du være godkjent og ha ID-kort.
For å oppnå dette må du ha gjennomført grunnopplæringen og bestått hjelpekorpsprøven.
Hjelpekorpsprøven må gjennomføres hvert tredje år.

Som følge av Covid-19 er det lagd en digital kortversjon av grunnopplæringen:

Målgruppe

Frivillige som ønsker å bli aktive i Røde kors Hjelpekorps.

Læringsmål

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne kjenne til:

 • hjelpekorpsets historie
 • hjelpekorpsets organisering lokalt, i distrikt og sentralt
 • kjenne til hjelpekorpsets formålsparagraf samt hovedsatsingsområdene
 • kjenne til kravene som stilles til medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps
 • kjenne til hjelpekorpsets styrende dokumenter
 • kjennskap til sitt eget hjelpekorps og hvilke hjelpekorpsaktiviteter som drives lokalt.

Målgruppe

Alle som vil bli aktive medlemmer i Røde kors Hjelpekorps.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Læringsmål  

Etter endt opplæring skal deltakerne:

 • være i stand til å iverksette riktige hjerte-lung-redning og bruke hjertestarter korrekt
 • kunne gjennomføre pasientundersøkelse på våken og bevisstløs pasient
 • kunne utføre førstehjelp på kvalifsert nivå
 • ha kunnskap om når, hvordan og hvorfor ulike førstehjelpstiltak på kvalifisert nivå iverksettes og forstå viktighetenav rett varsling til rett tid
 • gjenkjenne symptomer på at en person er i en alvorlig situasjon

Innhold 

Kurset er delt inn i fire deler:

 • Del 1 - Den første livreddende hjelpen
 • Del 2 - Alvorlige skader og sykdomstilstander
 • Del 3 - Ulykker og forebyggende tiltak
 • Del 4 - Avsluttende prøver

Opplæring i psykososial førstehjelp og bruk av hjertestarter et inkludert i førstehjelpskurset.

Krav til forkunnskaper

​​​​​​​Det kreves ingen forkunnskaper i førstehjelp for å delta på kurset.

Målgruppe 

Kurset er en del av grunnopplæringen i hjelpekorpset og er obligatorisk for alle aktive hjelpekorpsmedlemmer.

Læringsmål 

Hovedmålene med kurset er at alle hjelpekorpsmedlemmer skal

 • forstå forskjellen på og bruksområdene til TMO og DMO
 • kunne betjene Nødnett-terminalene korrekt for aktuell sambandstrafikk
 • beherske riktig og god sambandsprosedyre

Målgruppe

Målgruppen for dette kurset er aktive medlemmer som skal delta på søks- og redningsoppdrag på barmark og/eller vinterstid.


Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakeren:​

 • Ha nødvendige kunnskaper og holdninger som gjør dem i stand til å være mannskap i søk og redning på en sikker, nøyaktig og effektiv måte
 • Ha kjennskap til oppbygginga av den norske redningstjenesten
 • Kunne søkemetodene vi bruker i Røde Kors Hjelpekorps i praksis
 • Kjenne til rutiner ved funn av savnede og taust vitne
 • Kunne ivareta egen sikkerhet
 • Kjenne til mentale forberedelser, defusing og debrifing/ettersamtale

Søk og redning barmark

 • Kunne nødbivuakkering på barmark
 • Kunne utføre grovsøk etter savnet på barmark
 • Kunne utføre finsøk etter savnet på barmark
 • Kunne transport av pasient på barmark
 • Kunne utføre regndansen

Søk og redning vinter inkludert snøskred

 • Kunne nødbivuakkering på snødekt mark
 • Kunne utføre grovsøk etter savnet på snødekt mark
 • Kunne utføre søk etter skredtatt
 • ​Kunne utføre framgraving av skredtatt
 • Kunne transport av pasient på snødekt mark
 • Kunne utøve sikker ferdsel i vinterfjellet som del av en gruppe
 • Kjenne til prinsippet om fluktvei og skredvakt
 • Kjenne til skredfarevurdering

Krav til deltakerne

 • Gjennomført grunnopplæringen for frivillige i Røde Kors
 • Gjennomført og bestått norsk grunnkurs i førstehjelp
 • Gjennomført og bestått kvalifisert samband (KSAM)
 • Behersker orientering ved bruk av kart og kompass
 • Kan tilpasse personlig bekledning etter aktivitetsnivå og værforhold
 • Skal kunne gå i minst seks timer i variert turterreng med sekk på
  minst 10 kg og samtidig ta vare på seg selv og andre under og etter endt oppdrag
 • Skal kunne bære en pasient på minimum 80kg på båre som en av fire på et bårelag minimum 500 meter​

Terioprøven må vøre gjennfort og bestått før du kan ta den praktiske prøven. For gjennomføring av teoretisk del av hjelpekorpsprøven gå til: learn.didac.no/rodekors - Logg inn eller registrer bruker

Hjelpekorpset har foreløpig to tester i e-læringsportalen:
«Førstehjelpsprøven på nett» er for nye medlemmer som tar kurset Kvalifisert førstehjelp
«Hjelpekorpsprøven på nett» er for medlemmer som skal resertifiseres. Dette skal gjøres hvert tredje (3) år.

Hjelpekorpsprøven består av tre deltester.

Når terioprøven er bestått vil vi sette opp praksisdelen av hjelpekorpsprøven.
Denne er da case-orientert, og gjennomføres med en sensor og markører.