Organiasjon

Styret består av

Leder: Kjell Frode Lie
Nestleder: Lars Øyvind Alvestad
Styremedlem: Kaj Arne Christiansen
Styremedlem: Hanne Nilssen
Varamedlem: Irene Aase