Om oss – Historie

Bokn Røde Kors ble formelt stiftet 13. september 1989 på Røde Kors-huset i Kopervik.
Et interimsstyre ble utpekt til å fungere frem til årsmøte i januar 1990.
Tilstede fra Bokn var Else Nilssen, Ottar Håland, John Magne Lie, Arild Ognøy, Anne Lise Trosnavåg,
Gunn Grønnestad, Heidi Aksdal, Jon Andreas Aksdal og Audhild Våge.
Interimstyre:
Formann: Audhild Våge
Nestformann: John Magne Lie
Styremedlem: Anne Lise Trosnavåg
Styremedlem: Svein Arild Ognøy
Styremedlem: Jon A. Aksdal
Styremedlem: Målfrid Langhelle
Styremedlem: Ottar Håland

Første korpsleder i hjelpekorpset var Trine Grønnestad.
Første operative leder var John Andreas Aksdal
Første administrative leder var Torleif Tollaksen.

De første lokalene var i “gamle banken” i føresvik.
I oktober 1990 ble det plassert brakker ved kyrkjebygd skule